§ Prawo cywilne

Prawo cywilne jest jedną z podstawowych gałęzi prawa, które określa sposób postępowania i funkcjonowania równorzędnych wobec siebie podmiotów. Jest jedną z najbardziej rozległych dziedzin prawa, w których skład wchodzą sprawy związane z rzeczami i zobowiązaniami, jak również spadkiem czy kwestiami uzależnionymi od prawa rodzinnego.

Charakterystyczną cechą prawa cywilnego jest to, że nie zachodzi stosunek podporządkowania jednego podmiotu względem drugiego. W kancelarii adwokackiej Magdaleny Musiał w Chorzowie pracują osoby specjalizujące się w prawie rodzinnym, rozwodach czy odszkodowaniach.

W czym może pomóc adwokat w zakresie prawa cywilnego?

Z obszaru prawa cywilnego Klienci najczęściej zgłaszają się do kancelarii z problemami związanymi z:

  • sprawami rodzinnymi – takimi jak rozwody, obowiązek i realizacja alimentacji, opieka nad małoletnimi dziećmi, podział opieki i opieki naprzemienna,
  • sprawami związanymi z zadośćuczynieniami i odszkodowaniami oraz ochroną dóbr osobistych,
  • prawem własności, zasiedzeniami i świadczeniem usług, w tym ich nienależytym wykonaniem lub niewykonaniem,
  • prawem spadkowym – czyli regulacją formalności po śmierci członka rodziny, jak również spadkiem i jego działem oraz zabezpieczeniem.

Ponieważ większość z wyżej wymienionych spraw często wiąże się również z pokonywaniem wielu trudności emocjonalnych, dobrze jest mieć wsparcie w postaci dobrego adwokata, który nie tylko otoczy Klienta odpowiednią opieką prawną, ale może również poprowadzić mediacje i negocjacje pozasądowe. W praktyce adwokackiej kierujemy się tym, by jak najszybciej dojść do jak najkorzystniejszego rozwiązania sprawy dla Klienta.

Zachęcamy do zapoznania się z obszarem działalności kancelarii prawnej z Chorzowa, a także do korzystania z usług i porad prawnych w zakresie prawa cywilnego.

KANCELARIA ADWOKACKA
MAGDALENA MUSIAŁ

STALOWA 17 BUDYNEK 19
41-506 CHORZÓW, ŚLĄSK

+48 733 428 793 Kancelaria Adwokacka – sekretariat
+48 793 428 793 Adwokat Magdalena Musiał