Blog

Plusy i minusy spółki cywilnej

Jedną z głównych zalet spółki cywilnej jest łatwość jej założenia. Wystarczy zawrzeć umowę spółki, która może mieć formę pisemną lub ustną, choć z oczywistych względów zaleca się sporządzenie dokumentu na piśmie. Nie ma też konieczności rejestracji spółki w odpowiednich urzędach, co przekłada się na niższe koszty związane z jej utworzeniem. W porównaniu do innych form prawnych, takich jak spółka z o.o. czy spółka akcyjna, spółka cywilna jest zdecydowanie tańsza i prostsza w obsłudze.

Czytaj dalej

Jak uzyskać rozwód z orzeczeniem o winie?

Rozwód z orzeczeniem o winie to rozwiązanie małżeństwa, w którym jedna ze stron zostaje uznana za winną rozpadu związku. W Polsce istnieje kilka przesłanek, które mogą uzasadnić orzeczenie winy, takich jak niewierność, nadużycia alkoholu czy przemoc domowa. Aby uzyskać rozwód z orzeczeniem o winie, należy przejść przez odpowiednie postępowanie sądowe.

Czytaj dalej

Co to jest sprawa gospodarcza?

Sprawa gospodarcza to termin używany w kontekście prawnym, który odnosi się do zagadnień związanych z działalnością gospodarczą, handlową i finansową. W Polsce, sprawy gospodarcze są regulowane przez różne akty prawne, takie jak Kodeks cywilny, Kodeks spółek handlowych czy ustawa o swobodzie działalności gospodarczej.

Czytaj dalej

Czym różni się separacja od rozwodu?

Małżonkowie mogą zdecydować się na separację lub rozwód. Choć oba te rozwiązania mają na celu uregulowanie sytuacji prawnej pomiędzy małżonkami, istnieją istotne różnice pomiędzy nimi.

Czytaj dalej

Co warto wiedzieć o zasiedzeniu nieruchomości?

Zasiedzenie to proces prawny, w wyniku którego osoba fizyczna lub prawna może nabyć własność nieruchomości przez jej długotrwałe, nieprzerwane posiadanie. W Polsce zasiedzenie jest uregulowane przepisami kodeksu cywilnego i może dotyczyć zarówno gruntów, jak i budynków.

Czytaj dalej

Kontrole zwolnień lekarskich a nowe możliwości ZUS

W ostatnich latach ZUS wprowadził szereg zmian, które ułatwiają kontrolowanie zwolnień lekarskich pracowników oraz pozwalają na wykorzystanie nowych narzędzi wspomagających ten proces. Celem tych zmian jest zwiększenie efektywności systemu kontroli zwolnień oraz ograniczenie nadużyć związanych z nieuzasadnionymi zwolnieniami lekarskimi.

Czytaj dalej

KANCELARIA ADWOKACKA
MAGDALENA MUSIAŁ

STALOWA 17 BUDYNEK 19
41-506 CHORZÓW, ŚLĄSK

+48 733 428 793Kancelaria Adwokacka – sekretariat
+48 793 428 793 Adwokat Magdalena Musiał